Nhà mạng chung tay bảo vệ biển đảo của Tổ quốc

- 10:32AM 16/05/2014

(Dân trí) - Cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam đã đồng loạt gửi đi công điện của Thủ tướng Chính phủ đến hầu hết người dân nhận thức rõ ràng về tình hình biển đảo đồng thời khơi dậy tình yêu nước trong nhân dân theo đúng luật pháp trong nước và quốc tế.

Các nhà mạng đã bắt đầu gửi tin nhắn đến người dân từ ngày 15/5/2014.

Xác nhận với Dân trí, nhà mạng VinaPhone, Viettel và MobiFone đã bắt đầu thực hiện gửi tin nhắn theo công điện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến các thuê bao toàn mạng lưới kể từ ngày 15/5/2014.

Đại diện MobiFone cho biết, hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, MobiFone đã thực hiện nhắn tin tới các thuê bao trên toàn mạng lưới ngay từ ngày hôm qua 15/05/2014.

Có 3 nhóm tin nhắn mà MobiFone đã gửi đến khách hàng, cụ thể nội dung thứ nhất: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu và kêu gọi mọi người Việt Nam không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế". 

Nội dung thứ 2 của MobiFone gửi đến khách hàng: Công điện ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Mọi người Việt Nam góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng pháp luật của nước ta và luật pháp quốc tế, không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống,

Ngoài ra, trong nội dung tin nhắn thứ 3 cũng được gửi đi là: Thủ tướng Chính phủ kêu gọi: Mọi người dân hãy thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế, không vi phạm pháp luật.

Với những thông điệp được gửi đi của Thủ tướng Chính phủ, người dân cần nắm rõ thông tin, thể hiện tình yêu nước thông qua các hành động cụ thể đúng luật pháp Việt Nam và quốc tế, đồng thời đoàn kết giúp đỡ lần nhau để phát triển kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc Phan

Các tin khác: